Din Görevlimiz / Imam

MEHMET YILMAZ

15.11.2012 tarihinden itibaren camimizde göreve baslamistir.

ÖZGEÇMİŞ:

01.04.1974 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinin Yaylabaşı köyünde doğdu. İlk öğrenimini köyünde, orta ve lise tahsilini ise Maçka İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. DİB’ nın 1992 yılında açtığı imam-hatiplik sınavını kazanarak 1993’te vekil, 1996’da kadrolu imam-hatip olarak göreve başladı. 1998-2000 yılları arasında Ankara Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda askerliğini Alay Camii İmamı olarak yaptı.
2003 yılında Açık öğretim Fakültesi Önlisans İlahiyat’ı bitirerek 2004 yılında Rize İlahiyat Fakültesini DGS ile kazandı. 2008 yılında mezun oldu. Aynı Fakültede Kelam alanında “İmam-ı Gazali’ye göre el-Emru bi’l-Maruf ve’n-Nehyu Ani’l- Münker” adlı yüksek lisans teziyle tez aşamasındadır. Trabzon Merkez Erdoğdu Mahallesi Tahtalı Camii İmamı iken 15.11.2012 tarihinden itibaren yurtdışı görevine başladı. Evli ve biri kız olmak üzere dört çocuk babasıdır.

İletişim Bilgiler

Adı Soyadı Mehmet YILMAZ
Cami Adı ve Adres Rheda-Wiedenbrück Yeni Cami, Holzstrasse 10, 33378 Rheda-Wd.
Telefon  (Cami) 05242 46903
Telefon  (Cep) 0176 93308376
E-Mail
mehmetyilmaz379@mynet.com
almanyadakimulakali_61@hotmail.com

Yurtdışı Görevi sona erenler için

Türkiye adres İl Müftülüğü / Trabzon
Telefon  (Cep) 0090 5356827852